Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen – Samen veranderen

Written by John Creemers. Posted in what else

87793990Qua maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) nemen wij de verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op mens en milieu. Wij maken bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. (En animal, in ons geval!)

MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw. Uitgangspunten zijn hierbij:

MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.

MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties. MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.

MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Oh ja… onze elektrische fiets compenseert onze Hi-Lux…niet.

Trackback van jouw site.

Laat een reactie achter

Laatste Tweets

    Sorry, geen Tweets zijn gevonden.

Druktemakers Rotterdam
T (010)4658302 • M (06)52356755
B Rabobank 38.18.61.333 • Kvk 24266338 • info@druktemakers.nl